top of page

שבוע מלכות

 
מלכות = עשייה, אחריות, מנהיגות.
האחרונה מבין שבע המידות – שונה מהשש שקדמו לה.
מלכות מסמלת שליטה, סמכות, אצילות ומנהיגות. לנושאים אלה נקשרות סוגיות של כבוד לעצמי ולזולתי. המלכות כמו מאגדת בתוכה את כלל הספירות כולן. כאשר המידות המיטביות באדם (האהבה- חסד, הביקורת- גבורה, החמלה- תפארת, ההתמדה -נצח, הענווה-הוד, והתקשורת הבונה-יסוד), חוברות במלוא כוחן אל תחומי האחריות והמנהיגות- הלא היא ספירת המלכות, נוצר בסיס יציב להתנהלות מאוזנת המאפשרת גם לאחרים מסביב ללמוד להאיר את דרכם. 
המלוכה היא החירות של האדם לקחת אחריות ולבחור כיצד לשלוט, לנהל ולתת מקום לאותן מידות והוצאתן לפועל כלפי פנים וכלפי חוץ. 
המלכות מאפשרת ידיעה שהנך חשוב.ה ומסוגל.ת לשנות, שביכולתך להיות מנהיג.ה שביכולתו.ה לתרום לעולם.

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page