top of page

אתגר 44

ארבעים וארבעה ימים לעומר - גבורה שבמלכות

 
גבורה שבמלכות - יום ירושלים (ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בסודן)
לאחר שבחסד שבמלכות נאמר כי בכדי להביא לכדי הגשמה את רצונות האדם, עליי לפעול מתוך אהבה, באה הגבורה שבמלכות, מקדמת אותי בעליית מדרגה נוספת, ושמה זרקור על כך שעשייה ואחריות אישית וחברתית תוכל להתקיים בצורה אופטימלית כאשר אדם יהיה מספיק בטוח בעצמו, יתגבר על פחדיו ויעמוד באומץ אל מול עוולות החברה.
המלכות שמסמלת שליטה עצמית, ביטחון ולקיחת אחריות. הגבורה מביאה את הדין והצדק, הביקורתיות והחשיבה מתי נכון לפעול ומתי אין זה נכון. 
יחד הן כוח פועל ויוצר.

בחנ.י את עצמך

 

באילו מקומות בחיי אני תחת סמכותם של אחרים? איך זה בשבילי?

1

 

בוא.י נעמיק

 
דיוק, מה זה בדיוק? / ענת נוי עזריאלי 
הטבע מדוייק, וזה דיוק רך.
בהישרדות הדיוק דורש מאמץ, סבל, קושי, לראייה: הפרפקציוניזם.
החיים מדוייקים בזרימתם, כל אדם הוא דיוק של עצמו בכל רגע נתון.
גם בעצב וגם בשמחה. אין זה מקום המעודד לסבל. אורך זמן הסבל קשור.
דיוק, מה זה בדיוק? / ענת נוי עזריאלי 


"...כי זה פשוט - שגם הירוד שבאנשים אם יסבירו לו שיכול הוא בכל עת לעשות חסד עם כל העולם כולו... -- הוא יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. - וכל העצלות והרפיון אינם באים כי אם מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום בעסק התורה, המצוות, העבודה וזיכוך המידות..." 
הראי"ה קוק/ אגרת שא

"בלב לבו של מעגל ההשפעה שלנו מצויה יכולתנו לקבל על עצמנו עול של מחויבות ולקיים מחויבויות והבטחות. המחויבויות שאנו מקבלים על עצמנו כלפינו וכלפי אחרים, והיושר האישי שבו אנו נוהגים כלפי אותן מחויבויות, הם תמציתה של הפרואקטיביות שלנו וביטויה הברור ביותר.
...כאן נפתחות לפנינו שתי דרכים לשליטה מידית בחיינו. אנו יכולים להבטיח הבטחה – ולקיימה. ואנו יכולים להציב לעצמנו יעד – ולפעול להשגתו. ככל שאנו מקבלים על עצמנו מחויבויות ומקיימים אותן, קטנות ככל שתהיינה, אנו מתחילים לבסס בתוכנו יושר פנימי המעניק לנו את המודעות לשליטה העצמית ואת האומץ ואת העוצמה לקבל על עצמנו אחריות רבה יותר לחיינו. ככל שאנו מרבים להבטיח הבטחות לעצמנו ולאחרים ולקיימם, הולך כבודנו וגובר על מצבי הרוח שלנו. הכוח לקבל על עצמנו מחויבויות אישיות ולעמוד בהן, הוא תמצית פיתוחם של הרגלי אפקטיביות בסיסיים."
סטיבן קובי / שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד

אין די בהתנגדות, אלא חובה לעמוד לשירות מטרה מסוימת. נדמה לי, שהפעילות המהפכנית לא ניכרת בתהלוכות ניצחון המוניות ברחובות הערים (...) המעשה המהפכני הוא קודם כול זה של האיש הבודד, המכין את המהפכה תוך סיכון אישי, אבל גם בייסורי המצפון העלולים לשים לאל את סיכויי המהפכה, במחתרת הכפולה של המערות ושל התודעה. המצפון מייסר מפני שצריך לא רק ללכוד את הפושע, אלא גם אסור לייסר את החף מפשע ...
עמנואל לוינס / תשע קריאות תלמודיות

ירושלים של זהב / שיר אחד

שיר של יום

איך זה שכוכב / נתן זך

אֵיךְ זֶה שֶׁכּוֹכָב אֶחָד לְבַד מֵעֵז.
אֵיךְ הוּא מֵעֵז, לְמַעַן הַשֵּם.
כּוֹכָב אֶחָד לְבַד.
אֲנִי לאֹ הָיִיתִי מֵעֵז.
וַאֲנִי, בְּעֶצֶם, לאֹ לְבַד.

האתגר היומי

ערוך.י רשימה של כל הערכים שהיית רוצה שיהיו בך במקומות מנהיגותך, מה היית רוצה שיגידו, יחשבו או יאמרו עליך כמנהיג/ אח גדול/ חבר.
bottom of page