top of page

הצצה לשבוע חסד

מהו חסד ?
אהבת הטוב – השפעת הטוב, נתינה.
האהבה היא המרכיב החיוני ובעל העוצמה הרבה ביותר בחיים.
האהבה היא המקור והיסוד לכל יחסי אנוש והיא כוללת נתינה וקבלה כאחד. 
האהבה מאפשרת לנו להתעלות אל מעבר לעצמנו, לחוות את השני ולאפשר לו לחוות אותנו. האהבה היא מכשיר באמצעותו אנו למדים לחוות את המציאות הגבוהה ביותר – האלוהות/הטבע/ האינסוף, מה שמעבר לאדם".
תיקון המידות היומי / הרב סיימון ג'ייקובסון
 
 
 
 

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page