top of page

אתגר 2

יום שני לעומר - גבורה שבחסד 

הגבורה שבחסד
מידת הגבורה קשורה בדיוק, וגבולות.
גבורה שבחסד היא הכוונת הנתינה כלפי האחר בצורה מדודה יותר. על אהבה להיות בונה ומצמיחה.
על כן, עליה לכלול ביקורתיות והבחנה, שמירת גבולות בקשר, כבוד לזולת 
וכן הערכת מידת יכולתו של השני להכיל את אהבתך.
 
לדוגמה- לעיתים, מפנק הורה את ילדתו, או אחד מבני הזוג חונק באהבתו, ואינו מותיר לשני שטח מחיה משלו.
עוד דוגמה היא שלעיתים אדם מעניק מעצמו לאנשים שמנצלים את אהבתו לכיוונים שליליים או שאינם בריאים.
עליך ללמוד לכוון ולנתב את אהבתך בצורה שמיטיבה עימך ועם האחר. 
 
בגבורה בשונה מהחסד- אנו פחות חושבים של עצם הנתינה והבעת אהבתנו, אלא למה האחר זקוק.
 
 
 

בחנ.י את עצמך

 

1

לאילו גבולות אני זקוק.ה בקשר? (משפחתי/זוגי/חברי)

4

האם אני יודע.ת לקבל ולתת ביקורת?

2

האם אני ער.ה לרגשות השני.ה ולהתנהגותו.ה?

5

האם יותר נוח לי לבקר את מי שאיני מכיר.ה?

3

האם אני יכול.ה לתת לאחר גם כשאיני מסכימ.ה או מחבב.ת אותו.ה?

6

מתי הרגשתי שאהבה מפיחה בי רוח חדשה, ליצירה ולהתגברות על המחסומים שלי?

בוא.י נעמיק

 
"שהפלגתי ללכת בעובי היער נזדמן לי לראות אדם המקים לעצמו בקתה מעצים שחטב בכל
עץ שהיה בו פגם או בליטה לא טרח ליישר או להחליק אלא נקב חור בזולתו למול הבליטה וכך
חיבר את העצים אחד לאחד.
לאהוב- פירושו להתאים עצמך לזולתך ולא ע"י קיצוץ בליטותיו צריך אתה לקדוח חור
כדי לקלוט ולשבץ אותו בתוכך וע"י זה שאתה מחבר אותו אליך אתה מתחבר אליו".
החוזה מלובלין
 
 

"האהבה היא הדרך היחידה לתפוס את הזולת בפנים פנימיותו. שום אדם לא ירד לעומק מהותו של אדם אחר, אלא אם כן הוא אוהב אותו. מעשה-האהבה הרוחני מניח לו לראות את הקווים והתגים המהותיים שבאדם האהוב, ויתירה מזו: רואה הוא את הסגולות הגנוזות בו, שעדיין לא הגיעו לכדי הגשמה, אך מן הראוי שיתגשמו. ולא עוד אלא באהבתו זו מאפשר האדם האוהב לאדם האהוב להביא סגולות גנוזות אלו לידי הגשמה. הוא מעמיד אותו על מה שיוכל להיות ועל מה שראוי הוא להיות, ועל ידי כך מתגשמת יכולת גנוזה זו."

 
ויקטור פרנקל- האדם מחפש משמעות
 
מתוך הפודקסט: שיר אחד
״
צריך אומץ לעמוד לבד״

ויקטור פרנקל
"אהבה היא פרי של האומץ לעמוד לבד דווקא.
כל עוד אתה תלותי אתה עוד לא אוהב". 
אביתר בנאי
 
 

שיר של יום

יפה כלבנה / אביתר בנאי

סופות מתוכי ומחוץ מוטטו את קירות הבית
ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת
עוד פעם כשהייתי ילד היית בתוכי נשברת
פעם שלך פעם אחרת על יופיך לזרים מוותר

לא אבקש דבר
את לא צריכה להוכיח לי כלום
הורידי אודם שפתייך
אבק דרכים רחצי מרגלייך

היי לי קרובה וזוכרת היי לי רק לי מיוחדת
היי לי אחות מקודשת היי יחפה מנוחמת

מי זאת עולה
יפה כלבנה

 
 
 
 
 

האתגר היומי

עזור.י למישהו בהתאם לצרכיו.ה, ולא לפי מה שאת.ה חושב.ת שהוא צריך.ה.
גם אם הדבר כרוך במאמץ. 

 
bottom of page