top of page

ברוכים
הבאים
לאתגר 49

מה אנחנו עושים פה?
כל יום אתגר אחד
במשך ארבעים ותשעה ימים
המהווים עבודה על הנפש כולה

אנחנו אנשי חינוך, מכיניסטים, מרצים ומתנדבים שפועלים בצורה משותפת במטרה לייצר קרקע פורייה לעבודת נפש

התחלתם את אתגר 49?

ממליצים לצרף אליכם חברים / מכרים / משפחה

ולסכם יחד כל אתגר

תתחילו

ותעבירו את זה הלאה !

"כשהייתי צעיר רציתי לשנות את העולם.
ניסיתי, אך העולם לא השתנה.
ניסיתי אפוא לשנות את העיר שלי,
אבל גם העיר שלי לא השתנתה.
החלטתי להסתפק בשינוי המשפחה שלי,
אבל אפילו משפחתי לא השתנתה.
ואז ידעתי: ראשית כל עליי לשנות את עצמי."

הרבי מקוצק

סיכום השנה הקודמת

bottom of page