top of page

אתגר 21

עשרים ואחת ימים לעומר - מלכות שבתפארת 
יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל

מלכות שבתפארת
ספירת המלכות היא האחרונה מבין הספירות, והיא קוראת ליציאה לעשייה ולנטילת אחריות. ספירת התפארת מאגדת בתוכה שאיפה לאיזון ולהרמוניה. המלכות שבתפארת מאזנת בין הרצוי למצוי ומבקשת מאיתנו לפעול למען המטרות שלנו.  
היום, יום העצמאותה של מדינת ישראל, ואנו בעיצומה של אחת התקופות הקשות שידעה מדינת ישראל. ספירת המלכות שבתפארת מזמינה אותנו, במיוחד השנה- לחשוב איפה אני לוקחת אחריות בזמנים אלה, ומזמינה אותנו לחשוב מה התפקיד שלנו בשרשרת הדורות במסגרת הסיפור הישראלי. 
 
 
 
 

בחנ.י את עצמך

 

האם אני מתקשה לבחור?

 

1

 

מעמיקים 

 
מגילת העצמאות  
​בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; [...] השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.
[...] זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויו​ת חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. [...]
אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.
[...]

* בקריאתך את מילות הכרזת העצמאות, את.ה מתמלא.ת תקווה? או שמא דווקא תחושת החמצה/ תסכול/ אחר? 
* הכרזת העצמאות הייתה דבר בלתי יאומן, ממש נס עלי אדמות. האם תוכל.י לחשוב על נס בר קיימא בסדרי גודל כאלה, בשנת 2024? 
* חשוב.י על נקודה אחת לאורך הטקסט בה משתקפת הוויה ישראלית שאכן מתקיימת, ואחת שלא (או לא במלואה).  

אמור לי במה אתה בוחר וקח אחריות


" תמיד יש ברירה בין רע לגרוע
ואל תגיד לי שאין לך ברירה.
אמור לי במה אתה בוחר. וקח אחריות.
ושא בתוצאות.
כי תמיד תמיד אתה בוחר.
זה החופש היחידי שיש לך.
ככה עשו אותך: חופשי, בן-דרור, בן-חורין לבחור.
אפילו בין רע לגרוע.
אתה בוחר.
ולו רק את סוג השעבוד. אתה בוחר.
ולו רק את סגנון העבדות. אתה בוחר.
ולו רק את אופי המעביד אתה בוחר.
ולו רק את נשק-המשעבד אתה בוחר.
עדיין זוהי חירותך האחת כל רגע ורגע בחייך - ובמוות חופשי.
בכל רסיס חיים שלך יש חופש בחירה מספיק גדול בשביל להפוך את כל החוקות והחוקים המצוות והצווים הפקודות וההודאות התקנות והתקנונים וכן הלאה וכולי - להמלצות בלבד. 
תרצה - תקבל.
לא תרצה - לא תקבל.
רק חזק לקחת אחריות.
לשאת בתוצאות. כי תמיד בחרת.
ותמיד אתה בוחר. ותמיד תבחר.
זה החופש היחיד שלך, זוהי חירותך האחת.
לא שחידשתי לך משהו, תסכים איתי.
רק הזכרתי לך עובדה עתיקה שלא נמצאת
בשימוש כמעט בכלל, לאחרונה".
תמיד יש ברירה / מאיר אריאל

 
 
 
 
ענר שפירא
אני אדם שמאמין בשינוי
עזוב שינוי
מספיק להיות אדם שמאמין סתם
טוב
אז אני אדם מאמין
עזוב להאמין
מספיק שתהיה אדם.
ענר אליקים שפירא ז"ל 

ענר, לוחם בסיירת נח"ל ובוגר מכינת העמ"ק, נרצח בידי מרצחים בני עוולה לאחר שלחם בגבורה ובפעילותו הציל רבים ממוות ודאי.  במהלך מתקפת הפתע על ישראל ב7.10, ענר בילה עם חברו הטוב הרש גולדברג-פולין במסיבה ברעים ומיד קיבל שיחה ממפקדו להתייצב במוצב סופה. במהלך הנסיעה לשם, תוך ירי על רכבו ומטחי רקטות בלתי פוסקים- נכנסו ענר והרש אל מיגונית בצד הכביש, בה כבר תפסו מחסה רבים. עם כניסתם של ענר והרש, זרקו מחבלי חמאס רימוני יד אל תוך המיגונית. ענר תפס 7 מתוך הרימונים והשליך אותם אל מחוץ למיגונית וכך הציל חיים של שמונה. הרימון השמיני התפוצץ בידיו של ענר, והוא נהרג במקום. חברו הטוב, הרש, ספג פגיעה אנושה בידו וזו נגדעה במקום. הרש נחטף באותה פעולה לעזה- שם הוא נמצא עד היום. אנו מייחלים לשובו של הרש ושל כל החטופות והחטופים. יהי זכרו של ענר ברוך.   

שיר של יום

אין לי ארץ אחרת / אהוד מנור

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק, כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי, אל נשמתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי
בגוף כואב, בלב רעב
כאן הוא ביתי

 

האתגר היומי

חשוב.י על בחירה שעשית בחייך והשפיעה עליך.
כתוב.י לעצמך במה היא השפיעה עליך, ועל מה היית צריכ.ה לוותר בעקבות אותה בחירה. 
חשוב.י מה ניתן ללמוד מכך לפעמים הבאות.

bottom of page