top of page

אתגר 42

ארבעים ושניים ימים לעומר - מלכות שביסוד 

 
מלכות שביסוד
ספירת המלכות שביסוד מייצגת את החיבור בין שמיים וארץ, ואת המעבר בין רעיון למעשה. היא הכוח שמאפשר לאידאות ולחלומות להתגשם במציאות, ובה מתבצע המעבר מהעולם הרוחני לעולם הגשמי. היא מזכירה לנו מאיפה באנו, מה הבסיס שלנו, ורק לאחר מכן נוכל ללכת הלאה ולהוציא לפועל את רצונותינו. שכן אי אפשר לרוץ לעשייה ללא הרוח, ובלתי אפשרי לחיות בתוך הרוח בלבד ללא לתת לה ביטוי דרך המעשה. כלומר, היסוד הוא התבטאות הרוח בחומר- אם עד כה ביררנו ועבדנו על מידותינו כבני אדם דרך מחשבות, רגשות, ודמיון- ספירת היסוד עוצרת אותנו לרגע ומזכירה לנו שאל לנו לשכוח בדרך מי אנחנו. והיא זו המאפשרת את קיום הדברים במציאות ואך ורק דרך חיבור עמוק לשורש. 

בחנ.י את עצמך

 

איך אני מתפקד.ת בזמן עשייה?

1

 

בוא.י נעמיק

 
"דַּע מֵאַיִן בָּאתָ, וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ"
פרקי אבות ג', א'


"רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ; אם אין דרך ארץ, אין תורה. 
אם אין חכמה, אין יראה; אם אין יראה, אין חכמה. אם אין דעת, אין בינה; אם אין בינה, אין דעת. 
אם אין קמח, אין תורה; אם אין תורה, אין קמח."
פרק ג משנה י"ז פרקי אבות

החלומות הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הן. חולמים הם הנביאים, בחלום אדבר בו. חולמים הם המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתקין העולם. חולמים אנו כולנו בשוב ד' את שיבת ציון. הגסות של החיים החברותיים, בהיותם שקועים רק בצדם החמרי, נוטלת את אור החלום מן העולם, את זהר ההרחבה שלו, את עליתו העליונה, מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר במכאובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות, חסרת זהר החלום. רק המכאובים הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו, כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה, בעת אשר רק החלום החפשי, המורד במציאות וגבוליה, הוא הוא באמת האמת היותר הויתית של המציאות. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת ד' יביט.
הראי"ה קוק / שמונה קבצים ג׳, רכ״ו

ענפים ושורשים
כאשר אדם מגיע לאיזו מדרגה, צריך הוא לדאוג שיהיה לה ביטוי מקביל גם בשורשים- בפעלו
בעולם המעשה. אם לא יעשה כן- יאבד את יציבותו ואת שיווי משקלו, ועלול הוא להעקר
משורשו. כל חלקיו של העץ- על ענפיו הארוכים, עליו הירוקים ופירותיו המתוקים- כולם גדלים
רק מכוח השורשים. השורשים אינם גלויים לעין, אינם מרהיבים ואינם טעימים, אך הם
קבועים בקרקע ומחברים את העץ כולו אליה...אדם צריך ללמוד מן העצים ולשמור תמיד על פרופורציה נכונה בין חכמתו, חלומותיו ושאיפותיו, לבין חיי המעשה שלו, פעולתו בתוך העולם ואחיזתו בו. 
הרב שטיינזלץ, 'האדם עץ השדה'

שיר של יום

לא ארחף בחלל / זלדה

ֹלא אֲרַחֵף בֶּחָלָל 
מְשֻׁלַּחַת רֶסֶן 
פֶּן יִבְלַע עָנָן
אֶת הַפַּס הַדַּקִּיק שֶׁבְּלִבִּי 
שֶׁמַּפְרִיד בֵּין טוֹב לְרָע 
אֵין לִי קִיּוּם  
בְּלִי הַבְּרָקִים וְהַקּוֹלוֹת
שֶׁשָּׁמַעְתִּי בְּסִינַי

האתגר היומי

ערוכ.י לעצמך רשימת גבולות שיסייעו לך לא לשכוח את עצמך ואת האנשים חשובים לך כשהנך בעשייה.
bottom of page