top of page

שבוע נצח

 
נצח = סבלנות, התמדה, שאפתנות.
מהו נצח? עד אינסוף. לתמיד. משהו לא מוגבל, משהו שקיים גם מחוץ לזמן.
אל מול הנצח עלינו לדעת להיות סבלניים ולהבין שבכדי שנוכל להשפיע ולהביא לידי ביטוי אל תוכו את שאיפותינו- עלינו לעבוד קשה ולהתמיד, להיות מחויבים וסבלניים כלפי התהליכים שקורים לנו. התמדה וסבלנות הן תנאי הכרחי להצלחה בכל עניין שהוא- לא רק להצלחה בחלומות גדולים ומפוצצים אלא גם בקשרי חיים, בקשרים שבין אדם לחברו, בהיכרות, עיצוב המשפחה, חינוך, הבנת תהליכי החיים, דחיית סיפוקים ובהבנה שהדרך לא פחות חשובה מהמטרה.
 
 
 
 

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page