top of page

שבוע גבורה

 
ספירת הגבורה מאופיינת בהצבת גבולות, צדק, ביקורתיות, יראה, ושליטה עצמית.
הגבורה מייצרת גבולות וחציצות בין תחומים וכך היא מאפשרת מיקוד, התכוונות והוצאה לפועל של מטרות ויעדים.
 
 
 

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page