top of page

שבוע גבורה

 
ספירת הגבורה מאופיינת בהצבת גבולות, צדק, ביקורתיות, יראה, ושליטה עצמית.
מידת הגבורה מאפשרת הוצאה מיטבית לפועל של מטרות ויעדים, זאת בשל הסדר והחציצה שהיא מבקשת ליצור בין תחומים שונים.
לעומת ספירת החסד- אשר במרכזה האהבה, עיקרה של ספירת הגבורה היא הגבול והיראה. ספירת הגבורה מבקשת מאיתנו לנהוג בה במידה: לדעת מתי להציב גבול ולהיות ביקורתיים כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו, אך לעשות זאת במינון הנדרש כדי לא להרע. נתייחס אל הספירות כמדרגות- נלמד וניישם את מידת הגבורה כאשר בליבנו ננצור ספירת החסד. 

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page