top of page

שבוע תפארת

 
ספירת התפארת מייצגת הרמוניה, איזון וחמלה. 
התפארת היא הפאר והיופי המגיע משילוב של כמה גוונים ביחד היוצרים יחד הרמוניה. שבוע תפארת הוא השלישי והמאזן בין החסד והגבורה, בין הענקה מוחלטת לאיפוק והגבלה. מידת התפארת נקראת גם "מידת הרחמים", כיוון שהיא מתחשבת בדין אך מבקשת למצוא דרך מתאימה להיטיב עם הזולת. 
הניגודים בין החסד לגבורה עשויים לגרום לנו לצפות להפרדת כוחות, אבל ספירת התפארת מציגה את ההיפך- ומתעקשת על גישור, חמלה ובחירה בראיית האחר, רצונותיו ודרכו. 

 

האתגר היומי

 
 
Anchor 1
bottom of page